Témata 2024

Architektura přírody

Setkání

Podmínky fotosoutěže Tvýma Očima 2024

1. Forma:

Tematická fotografická soutěž, zakončená výstavou ohodnocených a dalších vybraných snímků v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice).

Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích:

 • Kategorie A – je určena pro studenty středních škol
 • Kategorie B – pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze
 • Kategorie C – určena pro zaměstnance a absolventy fakulty
 • Kategorie D – společná pro studenty středních škol a studenty fakulty

Téma kategorií A, B a C je společné a nese název „Architektura přírody“ Soutěžní snímky v těchto kategoriích budou hodnoceny odbornou porotou. Zaslat lze nejvýše sedm snímků.

Kategorie D společnou kategorií pro studenty středních škol a studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze a její téma zní „Setkání“ Snímky zaslané do této kategorie budou hodnoceny odbornou porotou. Zaslat lze nejvýše sedm snímků.

2. Podmínky účasti:

 • Studenti středních škol: Účastnit se mohou studenti středních škol se sídlem v České republice.
 • Studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze: Účastnit se mohou studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze ve všech formách studia. Studenti, kteří ukončili studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze v červnu 2024 vykonáním SZZ, se mohou soutěže zúčastnit s podmínkou, že soutěžní snímky zašlou do soutěže do 90 dnů od ukončení studia, kdy jsou jejich přístupová hesla do KOSu aktivní. Po uplynutí této doby již není možné se do soutěže přihlásit ani zasílat snímky.
 • Zaměstnanci Fakulty stavební ČVUT v Praze: Účastnit se mohou všichni zaměstnanci Fakulty stavební ČVUT v Praze, tj. zaměstnanci v pracovním poměru i pracovníci v rámci DPČ a DPP.
 • Absolventi Fakulty stavební ČVUT v Praze: Účastnit se mohou všichni absolventi Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Předpokládáme, že témata vyvolají řadu rozmanitých přístupů k fotografii. Osobité pojetí námětu je velmi vítané, avšak základní vazba k vyhlášeným tématům je podmínkou zařazení fotografie do soutěže.

3. Ceny a hodnocení:

Ceny v kategoriích A, B, C a D budou uděleny na základě hlasování poroty složené z renomovaných fotografů a odborníků školy. Předsedkyní poroty je Ivana Matějková - Havlíková, držitelka prestižního evropského certifikátu QEP, která je členkou Asociace profesionálních fotografů České republiky, členkou správní rady Nadace Českého fondu umění (NČFU) a členkou správní rady Federace evropských profesionálních fotografů (FEP). Odborná porota bude vedle obsahu snímku a jeho originality hodnotit především fotografickou vyzrálost, individualitu pohledu, stylizační práci, kompozici věcnou, světelnou, tonální, technické zpracování atd.

4. Přihlášení:

 • Studenti středních škol: Stačí vyplnit registrační formulář, po obdržení registračního kódu (na Vámi uvedený e-mail) je možné uploadovat (zaslat) Vaše fotografie. Registrační kód je platný pro zaslání snímků do obou kategorií, A i D.
 • Studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze: Přihlašování studentů FSv ČVUT v Praze probíhá na stránce Vložit snímek, přes přihlašovací formulář.
 • Zaměstnanci Fakulty stavební ČVUT v Praze: Přihlašování zaměstnanců FSv ČVUT v Praze probíhá na stránce Vložit snímek, přes přihlašovací formulář.
 • Absolventi Fakulty stavební ČVUT v Praze: Stačí vyplnit registrační formulář, po obdržení registračního kódu (na Vámi uvedený e-mail) je možné uploadovat (zaslat) Vaše fotografie.

5. Zasílání snímků:

Do všech soutěžních kategorií je možné zaslat 1-7 snímků od jednoho soutěžícího.

Snímky uploadujte v minimálním rozlišení 6 Megapixelů. Požadují se snímky v plném nativním rozlišení fotoaparátu, bez následného zmenšování nebo komprimace a bez vodoznaku nebo podobných znehodnocujících úprav. Maximální datový objem jednoho snímku je omezen na 12MB.

Autor zasláním snímků do soutěže dává pořadateli souhlas s jejich využitím k propagaci soutěže a fakulty, s vystavením snímků a s použitím pro výukové potřeby.

6. Vyhlášení výsledků:

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže Tvýma Očima. Výherci obdrží zprávu o výsledcích e-mailem. Pro komunikaci se soutěžícími ze středních škol a absolventy bude použita e-mailová adresa uvedená při registraci do soutěže. Pro komunikaci se soutěžícími studenty a zaměstnanci FSv ČVUT v Praze bude použita fakultní e-mailová adresa.

7. Termíny:

Fáze fotosoutěžeTermín
Vyhlášení soutěže17. 6. 2024
Příjem snímkůod 18. 6. 2024 – 1. 12. 2023
Vyhodnocení soutěžeprosinec 2024
Vyhlášení výsledků20. 12. 2024
Slavnostní předání cenleden 2025 - bude upřesněno

8. Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si předložení identifikačního dokladu pro ověření totožnosti výherce.
Pořadatel si vyhrazuje právo odstranit ze soutěže fotografii bez udání důvodu či bez předchozího či následného oznámení.
Podmínkou ocenění je osobní nebo zastoupené převzetí ceny na slavnostním předávání cen. Při nedostavení se na slavnostní vyhlášení mohou organizátoři soutěže rozhodnout o propadnutí ceny bez náhrady.